Posi3USB

Posi 3 USB

Komputerowe stanowisko operacyjne do dynamicznych badań aparatów oddechowych – sztuczne płuco

Posi Check wprowadzony został na rynek w 1988. Od tego czasu uległ wielu unowocześnieniom, dzięki którym utrzymuje wiodącą pozycję na rynku i jest używany przez tysiące oddziałów straży pożarnych na całym świecie. Jest niezbędny w warsztatach OD, rafineriach, zakładach chemicznych i elektrowniach jądrowych czyli wszędzie tam, gdzie na wyposażeniu znajdują się aparaty oddechowe, maski lub aparaty o stałym źródle zasilania.

Posi 3 USB umożliwia:

 • badanie masek pełno-twarzowych
 • badanie kompletnych aparatów oddechowych (SCBA)
 • badanie aparatów o stałym zasilaniu
 • badanie ubrań gazoszczelnych
 • w opcji komplet redukcji do aparatów MSA lub Drager

Posi 3 USB wyposażony jest w:

 • program do badani masek i aparatów w języku polskim
 • komplet redukcji do aparatów Honeywell (Fenzy)
 • instrukcję obsługi w języku polskim

Posi 3 USB przeprowadza pełną kontrolę aparatów oddechowych. Cztery tryby operacyjne umożliwiają przeprowadzenie testów, których wyniki automatycznie przechowywane są w bazie danych. Część mechaniczna Posi Checka jest niezależna od części komputerowej, co znaczy, że z bazy danych można korzystać bez uruchamiania sztucznego płuca.

Standardowe badania jakie można wykonać na Posi Check to:

1. pełen test aparatu – program pełnej kontroli aparatu, zgodnie z normą PN EN 136 i PN EN 137

 • badanie wizualne aparatu (maski, stelaża, pasów nośnych, przewodów wys. i zredukowanego ciśnienia)
 • badanie szczelności maski i momentu uruchomienia zaworu wydechowego maski
 • badanie nadciśnienia w masce
 • badanie szczelności całego aparatu
 • badanie dynamiczne: 25 oddechów na minutę, głębokość oddechu 2 litry. Test wykonywany jest w pełnym zakresie ciś. zasilania od 300 do 20 at. Jednocześnie rejestrowana jest wartość ciś. zredukowanego
 • badanie dynamiczne: 40 oddechów na minutę, głębokość oddechu 2,5 litra (test wykonywany jest w pełnym zakresie ciśnienia od 300 at do 20 at.,w tym samym czasie rejestrowana jest wartość ciśnienia zredukowanego)
 • badanie precyzyjności wskazań manometru aparatu
 • badanie uruchomienia sygnału alarmowego
 • badanie otwarcia zaworu bezpieczeństwa pierwszego stopnia
 • badanie wydajności wspomagania automatu oddechowego

Wykonanie pełnego testu trwa ok. 12 minut.

2. szybki test aparatu – system wykonuje pełen test w czasie krótszym niż 1 min., zużywając < 1% pojemności butli

 • badanie wizualne aparatu i maski
 • badanie szczelności i momentu uruchomienia zaworu wydechowego maski
 • badanie nadciśnienia w masce
 • test dynamiczny
 • badanie momentu uruchomienia sygnału alarmowego w aparacie, badanie wydajności wspomagania automatu oddechowego

3. test maski – umożliwia przeprowadzenie kontroli maski w krótkim czasie

 • badanie wizualne
 • badanie szczelności maski
 • badanie momentu uruchomienia zaworu wydechowego maski

4. test automatu oddechowego

 • kontrola nadciśnieniowych i podciśnieniowych automatów oddechowych
 • przeprowadzenie testów: 25 cykli oddechowych na minutę, głębokość oddechu 2 litry oraz 40 cykli oddechowych, głębokość oddechu 2,5 litra. Wykonanie testu zajmuje 2 minuty

Użytkownik może dowolnie ustalić czas trwania testu i dowolnie konfigurować częstotliwość i głębokość oddechu – do 120 litrów na min. Maksymalny przepływ szczytowy: 360 l/min. Przyrząd wykonuje badania zgodne z normą PN-EN 136 i 137.

5. test szczelności ubrania gazoszczelnego