Magazyn powietrza (wiązka)

Magazyn gazu (wiązka) przeznaczony jest do magazynowania sprężonego powietrza i umożliwia szybkie napełnianie sprężonym powietrzem butli powietrznych do aparatów oraz do zasilania przyrządów kontrolo-pomiarowych.

Butle wchodzące w skład magazynu umieszczone są w stalowej ramie, w układzie pionowym.
Pojemność butli: 50 l
Dopuszczalne ciśnienie: 350 bar.
Wyposażone w dwa zawory: dolny służy do odwadniania.
Pojemność magazynu jest definiowana przez klienta, w zależności potrzeb.

air-bank